Beschoeiingen

Hout en water zijn al van oudsher een logische en slimme combinatie. Dit blijkt ook uit opgravingen in de gemeente Leiderdorp.
Hier zijn de de resten van beschoeiing gevonden die dateren uit de 7e eeuw.

Ook tegenwoordig is hout nog een veel geziene materiaal keus voor beschoeiing.
Behalve dat hout een duurzame en relatief goedkope oplossing is, is een houten oeverbescherming natuurlijk ook gewoon mooi!
Naast de traditionele hardhouten beschoeiingen wordt er ook steeds vaker gekozen voor een combinatie van hard- en zachthout.