Damwanden

Damwanden van hout worden al honderden jaren gebruikt om ons land te beschermen tegen het water. Door zijn specifieke eigenschappen is hout een zeer geschikt materiaal voor damwanden. Voor een lange levensduur is het niet alleen van belang aandacht te besteden aan ontwerp, detaillering en onderhoud, maar zeker ook aan de constructieve eigenschappen.

De Houtwijzer Houten damwanden gaat uitgebreid in op: houtsoorten, eigenschappen en kwaliteitseisen én het berekenen damwandconstructies (inclusief rekentabellen).

Download de [Houtwijzer Houten damwanden].