Bestekteksten

RAW in kort bestek...’ schetst de inhoud en de betekenis van de RAWsystematiek en van het gww-standaardbestek.

Samengevat: een product op basis van uitgangspunten die nadrukkelijk door opdrachtgevers en aannemers zijn overeengekomen, en daarmee een gereedschap dat binnen de sector van onder- en bovengrondse infrastructuur een brede toepassing heeft gekregen.

Door de plaats die het bestek inneemt tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase van een werk, vormt de systematiek met haar uniforme tekstenbibliotheek tevens een grondslag voor andere afgeleide systemen, zoals calculatie-, begrotings- en beheersystemen.
De mogelijkheden die zijn ontstaan voor de opbouw, de registratie en de overdracht van gegevens in het gww-bouwproces, vormen ook de basis voor een verdere rationalisatie en daarmee voor relatief grote kostenbesparingen. CROW verschaft daartoe de middelen; het effectueren van kansen vraagt de medewerking van allen die vanaf de initiatiefase tot en met de oplevering bij het bouwproces zijn betrokken.

Bestekteksten houttoepassingen
Op dit moment worden RAW-bestekteksten gescheven voor ondermeer: funderingsconstructies, bruggen, steigers en dekken, sluisdeuren en kust en oeverwerken (beschoeiingen en damwanden). Deze zullen ook officieel aan CROW worden aangeboden voor opname in de RWA-systematiek.
Zodra de bestekteksten gereed zijn zullen deze hier geplaatst worden. U wordt op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief.

 

Voor de volledige brochure, klik [hier] of op de afbeelding.

 

 


RAW Bestekteksten Generator Houttoepassingen

RAW Bestekteksten generatorHiernaast treft u bestekteksten voor de volgende hoofdstukken:
- H 44 Houtconstructies,
- H 41 Funderingsconstructies - palen en damwanden,
- H 47 Kleine kunstwerken - bruggen,
- H 47 Kleine kunstwerken - terrassen en galerijen,
- H 47 Kleine kunstwerken - sluizen,
- H 52 Kust- en oeverwerken - damwanden, beschoeiingen en opgeklampte schotten,
- H 53 Remming-, aanleg- en geleidewerken - steigers, vlonders, wrijfgordingen en meerstoelen.
- Algemene bepalingen (duurzaam inkopen en detailleren).
De bestekteksten zijn aan het CROW aangeboden voor het opnemen in haar officiële RAW systematiek. 

 
Voor het starten van de RAW Bestekteksten generator, klik [hier] of op de afbeelding. 
Wilt u de generator downloaden, klik [hier].

RSX- en PDF-bestanden

RSX-bestand PDF-bestand Hoofdstuk
RSX PDF H 44 Houtconstructies
RSX PDF H 41 Funderingsconstructies - palen en damwanden
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken - bruggen
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken - terrassen en galerijen
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken - sluizen
RSX PDF H 52 Kust- en oeverwerken - damwanden, beschoeiingen en opgeklampte schotten
RSX PDF H 53 Remming-, aanleg- en geleidewerken - steigers, vlonders, wrijfgordingen en meerstoelen
RSX PDF Algemene bepalingen (duurzaam inkopen en detailleren)

Een RSX bestand is het officiële uitwisselingsformaat van het (raw) bestek conform de standaard 2015.