{{ showmenu }}

3FM Serious Request zamelt geld in om regenwoud te beschermen

3Fm Serious Request zamelt elk jaar geld in voor een goed doel door de week voor kerst 3 dj’s in een glazen huis op te sluiten. Gedurende die week worden er platen gedraaid in ruil voor een donatie en worden er overal in het land diverse acties gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit jaar is het goede doel de bescherming van de regenwouden in Zuid-Amerika door het Wereld Natuur Fonds.

Een van de beste manieren om regenwoud tegen ontbossing te beschermen is om het economische waarde te geven; de ‘use it or lose it’ gedachte geldt zeker ook voor regenwoud. Juist door op verantwoorde wijze hout uit het bos te oogsten, bescherm je het bos. Dat klinkt tegenstrijdig, maar bij verantwoorde houtkap blijft bos bos.

Ruim 90% van het toegepaste hout in Nederland wordt namelijk geïmporteerd. Door alleen hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen, stimuleren wij de vraag naar duurzaam geproduceerd hout en wordt een impuls gegeven aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. Door de bossen duurzaam te beheren krijgen ze economische waarde. Als het bos deze economische waarde niet heeft is de kans groot dat het bos wordt omgevormd tot bijvoorbeeld agrarische industrie waardoor de grond wel een economische waarde krijgt. Door hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen blijven de bossen in stand. Daarnaast heeft duurzaam bosbeheer een positief effect op behoud van biodiversiteit, het tegengaan van klimaatverandering en bescherming van rechten van inheemse volgen en lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen. Daarmee levert duurzaam bosbeheer een levert een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

 

Lees meer over de voordelen van duurzaam bosbeheer of ga direct naar de website van 3FM Serious Request voor informatie over de inzameling.