{{ showmenu }}

Bebossing tegen opwarming

Het wordt tijd om de bomen te hulp te roepen. Herstel van de bossen op aarde is in theorie genoeg om de hoeveelheid broeikasgassen die de aarde opwarmen terug te brengen tot vooroorlogs niveau. En ruimte is er genoeg: op aarde staat een oppervlak groter dan China klaar om bossen te herbergen. Tot die opmerkelijke conclusies komt een Zwitsers onderzoeksteam na analyse van tienduizenden satellietbeelden van het aardoppervlak. Op dit moment is er zo’n 5,5 miljard hectare bos op aarde, een gebied tweemaal zo groot als Europa. Maar daarnaast staat een slordige 1,7 tot 1,8 miljard hectare ‘leeg’: een gebied ruwweg ter grootte van de VS, dat niet in gebruik is voor landbouw of steden, waar nauwelijks menselijke activiteit is, en waar bossen prima zouden kunnen groeien. En deze bomen kunnen maar liefst 205 miljard ton koolstof opslaan. Maar: er moet wel een zekere vraag zijn naar hout, wil het bos in stand gehouden worden. Dat is waar het Actieplan Hout in de GWW aan werkt: het bijdragen aan het realiseren van een duurzame, biobased, circulaire en klimaatvriendelijke economie middels toepassen van hout en houtproducten.

Lees het hele Volkskrantartikel over het onderzoek…