{{ showmenu }}

Behoud biodiversiteit door verantwoorde houtkap

Uit onderzoek door het WNF blijkt dat het verantwoord kappen van bomen kan bijdragen aan de bescherming van veel verschillende soorten dieren en zijn deze duurzaam beheerde bossen een aanvulling op beschermde leefgebieden voor deze diersoorten.

Het onderzoek werd uitgevoerd in Peru en richtte zich op bossen die FSC-gecertificeerd zijn en waar dus verantwoorde houtkap plaatsvindt. Doel van het onderzoek was om de impact hiervan op de biodiversiteit te bepalen. Uit de bevindingen blijkt dat FSC-gecertificeerde bosen een grotere rijkdom aan soorten zoals amfibieën, insecten en apen hebben dan niet-FSC-gecertificeerde bossen waar hout gekapt wordt, en dat de soortensamenstelling in FSC-gecertificeerde bossen meer lijkt op ongestoorde bosgebieden dan niet-gecertificeerde bosgebieden.

Wereldwijd is bijna een derde van het tropische bosgebied bestemd voor de houtproductie. Commerciële houtkap in tropische bossen kan, wanneer slecht uitgevoerd, ecosystemen aantasten en de biodiversiteit bedreigen. Dit gebeurd onder andere in de Amazone door habitatverlies, habitatfragmentatie, ontbossing en bosdegradatie. Wanneer houtkap echter op verantwoorde wijze wordt uitgevoerd, kan het lokale bestaansmiddelen en economische ontwikkeling ondersteunen, terwijl de biodiversiteit en de andere belangrijke diensten die bossen bieden behouden blijven.

“In het licht van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit hebben we oplossingen nodig die de achteruitgang van de natuur omkeren en tegelijkertijd economische kansen bieden, ”zegt William Baldwin-Cantello, WWF Forest Practice Lead. “Dit onderzoek laat ons zien dat het mogelijk is om houtproductie te combineren met behoud van biodiversiteit als dit op de juiste manier en op de juiste plaatsen gebeurt.”

Lees meer…