{{ showmenu }}

Bijeenkomst Tools en meetmodellen voor circulariteit 25 november

De urgentie is groot, de ambities zijn hoog en toch worden er nog weinig circulaire projecten in de bouw en GWW gerealiseerd. Een belangrijke reden hiervoor is, dat veel opdrachtgevers, overheden en bedrijven geen eenduidig beeld hebben van wat circulair bouwen inhoudt, hoe ambities zijn te vertalen naar kwantitatieve en meetbare prestatie-eisen en hoe je gemaakte keuzes kunt verantwoorden. Dit is van groot belang voor opdrachtgevers bij de uitvraag en aanbesteding van projecten, maar een eenduidige bepaling van circulariteit is ook wenselijk voor bouwbedrijven die zich met circulaire producten en diensten willen onderscheiden.

Inmiddels is Platform CB’23 er onlangs in geslaagd een methodiek te ontwikkelen die circulariteit praktisch meetbaar maakt. Tijdens de bijeenkomst hoort u hoe deze methodiek tot stand is gekomen, welke keuzes er aan ten grondslag liggen, tot welke onderdelen dit heeft geleid en hoe deze zich verhoudt tot de vele reeds bestaande tools (LCA, MPG, etc.). Tenslotte worden voorbeelden van toepassingen in de praktijk gegeven en is er ruime gelegenheid voor dialoog en het bespreken van uw eigen vragen en cases. Dit is een praktisch congres voor opdrachtgevers, overheden en bedrijven die nu écht met circulariteit aan de slag willen gaan. Na afloop bent u wegwijs in de wereld van circulaire tools en meetmodellen.

Datum: 25 november 2019. 13.30 – 18.00 uur.
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

Download de presentaties…