{{ showmenu }}

Bijeenkomsten Leernetwerk Hout: 27 juni en 26 september

Hout is in veel opzichten dé speler in onze weg naar een duurzame en circulaire economie. Maar hoe krijgt circulariteit en het gebruik van hout specifiek, een prominente plek in het inkoopproces? Wat is de definitie van duurzaam geproduceerd hout en hoe controleer je hierop? Waar zit jouw invloed als inkoper, contractmanager, beleidsmaker of projectleider? Hoe ga je om de (inter)nationale herkomst van hout of met hergebruikt hout?

Het leernetwerk Hout maakt onderdeel uit van een breder circulair leernetwerk. In het centrale ochtendprogramma (d.w.z. met alle 10 leernetwerken tezamen) komen gezamenlijke thema’s aan bod zoals interne organisatievraagstukken, impactmeting en monitoring en samenwerken met de markt.

Programma
In het ochtendprogramma wordt ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

In de middagen wordt ingegaan op het inkopen van duurzaam hout. Per sessie wordt een praktijkgericht handelingsperspectief geboden.

In de middag van 27 juni bieden we inzicht in welke ecologische en sociale uitdagingen er spelen in de houtketen en op welke manier hout positief kan bijdragen. Verschillende vormen van certificeren komen aan bod om duurzaamheid in de keten te borgen en te controleren. Hierna richten we ons op de inkoop van hout in verschillende fasen van aanbesteden. Middels voorbeelden van succesvolle en minder succesvolle inkooptrajecten leggen we uitdagingen en kansen bloot en laten we zien aan welke knoppen jij als projectleider, inkoper of beleidsmaker kunt draaien om positieve impact te maken.

Lees hier het verslag van de leernetwerkbijeenkomst van 27 juni

De middag van 26 september biedt meer inzicht in de impact van hout ten opzichte van andere materialen. Die middag zoomen we in op verschillende meetmethoden. Na uw aanmelding spreken we u graag om uw leerbehoefte nader te verkennen en daarop ons programma zoveel mogelijk aan te passen.

Locaties
De bijeenkomsten vinden plaats op:

– Donderdag 27 juni 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Rijtuigenloods te Amersfoort;
– Donderdag 26 september 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie n.t.b.

Meer informatie en aanmelden op Pianoo.nl