{{ showmenu }}

Het Platform Hout in de GWW, in 2018 opgericht vanuit een verkenning van Rijkswaterstaat,
wordt ondergebracht bij De Bouwcampus. Daar wordt, conform de werkwijze van De Bouwcampus, de coalitie uitgebreid met andere opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstituten. Het doel is de toepassing van hout te bevorderen wanneer dit een waardevolle bijdrage levert aan de transitie naar een circulaire en CO2-neutrale bouw.

Lees meer..

Dit artikel is verschenen in het themanummer Hout en biobased in de GWW van OTAR. Lees alle thema-artikelen…