{{ showmenu }}

Duurzaamheid en circulariteit zijn dé begrippen die op dit moment bepalend zijn in de keuzes voor materialen en toepassingen in de gww. De zoektocht naar oplossingen blijkt echter niet eenvoudig. Hout is een voor de hand liggende keuze.

Hout heeft namelijk veel eigenschappen die naadloos aansluiten bij de ambities, doelstellingen en eisen van de overheid rond klimaat-, grondstoffen en afvalbeleid, duurzaam inkoopbeleid (MVI), milieubeleid (reductie milieubelasting) en de circulaire economie. Door meer bio-based producten, zoals hout, toe te passen kan hieraan invulling gegeven worden.

Een ander belangrijk punt is dat de houtsector op dit moment als enige bouwmateriaal, en al ruim 25 jaar, wereldwijd erkende certificeringssystemen heeft die de duurzame herkomst van hout aantonen en waarborgen.

Lees meer…

Dit artikel is verschenen in GWW Bouw.