{{ showmenu }}

Drie winnaars ‘SBIR’ gaan een prototype circulair viaduct ontwikkelen

Er zijn drie winnaars verkozen voor hun circulaire viaduct concepten binnen het Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire viaducten van Rijkswaterstaat. De winnaars zijn: ViCi met een modulaire boogconstructie en herwinbare onderbouw, Nebest met een gesloten kringloop, en HaskoningDHV met hergebruikte prefab liggers.

Met Rijkswaterstaat gaan zij een samenwerkingsverband aan om een prototype circulair viaduct te ontwikkelen. In mei vindt het startoverleg plaats.

Rijkswaterstaat wil de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur bevorderen. De SBIR moet hieraan bijdragen. Enige tijd geleden is er vanuit Rijkswaterstaat een oproep gedaan aan marktpartijen, om een circulair viaduct concept in te sturen. Hieruit heeft een beoordelingscommissie drie concepten gekozen, die als beste uit de bus kwamen. Dit zijn de drie hierboven genoemde winnaars.

Het ontwerpen van een prototype zal de vorm hebben van een co-creatietraject, waarbij de kennisgemeenschap van de ‘Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen’ (een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en De Bouwcampus) centraal staat ter verdere ontwikkeling van het ontwerpen van klimaatneutrale en circulaire viaducten.

Lees meer over het ontwerp