{{ showmenu }}

Nieuwe Europese wetgeving tegen ontbossing

Fact or fake? “Het gebruik van hout is de oorzaak dat ontbossing plaatsvindt”.

Uit dit artikel blijkt dat duurzaam geproduceerd hout niet bijdraagt aan ontbossing. Het is juist de omvorming van bos naar akkerland, met producten bestemd voor onze supermarkt, wat de belangrijkste oorzaak is van bos verlies.

Dus: FAKE!

Hout associëren mensen met ontbossing, maar hout uit verantwoord beheerde bossen zorgt juist voor de instandhouding van bossen wereldwijd.

Om dat te laten zien heeft de EU een nieuwe wet aangenomen om ontbossing door landbouw producten aan te pakken. Hier wordt gebruik gemaakt van de ervaring die de houtsector heeft opgedaan in haar verduurzamingsstrijd. Ook beschrijft het artikel kort hoe de sector kan voldoen aan de nieuwe EUDR.

Klik hier: Nieuwe Europese wetgeving tegen ontbossing om het volledige artikel over de EUDR te lezen/downloaden.