{{ showmenu }}

Exotisch FSC-gecertificeerd Groenhart als wrijfgording

De komende jaren worden er in het gebied tussen de dorpen Ooien en Wanssum in Noord-Limburg tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. Daarnaast is in Wanssum de industriehaven uitgebreid waarvoor nieuwe oeverconstructies gemaakt zijn. Om boten te beschermen tegen het harde materiaal van de nieuwe oevercinstructies, zijn wrijfgordingen aangebracht. Deze zijn uitgevoerd in duurzaam geproduceerd Groenhart, een minder bekende houtsoort uit Guyana die even goed presteert als Azobé.

Lees meer…

Bron: GWW bouw