{{ showmenu }}

Eyeopener voor Civiele ingenieurs - nieuwe blik op circulaire mogelijkheden hout in de GWW

Lunchlezing Nebest te Vianen voor herhaling vatbaar

Tijdens een goed bezochte lunchpresentatie gehouden op 8 november 2018 Centrum Hout een lans gebroken voor het gebruik van duurzaam geproduceerd tropisch hout in de GWW-sector. In zowel Europees verband als in nationale beleidsdoelstellingen staat klimaatbeleid hoog op de agenda. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. Dat geldt voor alle sectoren.

Diverse LCA-onderzoeken laten zien dat deze mileuwinst met tropisch hout ook daadwerkelijk te behalen is. Zelfs al zou bijvoorbeeld een houten fietsbrug 3x vervangen moeten worden om de levensduur van een stalen fietsbrug te evenaren, dan nog is de milieubelasting van de brug aanzienlijk lager. Maar kost een houten constructie niet veel meer dan een vergelijkbare constructie van een andere materiaal? Uit een TCO (total cost of ownership) analyse van houten damwanden blijkt dat heel erg mee te vallen: houten damwanden met een levensduur van 30 jaar kunnen nog steeds evenaren wat kosten betreft met kunststof damwanden waarbij uitgegaan wordt van een levensduur van 50 jaar (ook al weten we nog niet of kunststof damwanden dat gaan halen). Daarmee is tropisch hout daadwerkelijk als laaghangend fruit te beschouwen en levert onze sector een substantiële bijdrage aan Nederland circulair.

De lunchlezing viel in zeer goede aarde waarna dan ook het verzoek kwam om nogmaals lunchlezingen te verzorgen voor eigen medewerkers, maar ook voor opdrachtgevers.

Wilt u ook gebruikmaken van een lunchlezing? Neem contact op.