{{ showmenu }}

FSC-certificering helpt grote zoogdieren vergeleken met niet-FSC bossen

Een recent onderzoek behandelt de voordelen van FSC-certificering voor het behoud van grote zoogdieren.

Als onderdeel van zijn PhD thesis onderzocht Joeri Zwerts en collega’s of FSC-certificatie de potentiële negatieve effecten van houtoogst kan mitigeren. Om dit te doen vergeleek hij de aanwezigheid van verschillende zoogdiersoorten in FSC-gecertificeerde concessies versus niet-FSC concessies in Westelijk Equatoriaal Afrika. In de studie werden tussen 2018 en 2021 in 14 verschillende bosconcessies cameravallen opgezet, wat resulteerde in meer dan 1.3 miljoen foto’s van 55 zoogdiersoorten.

En wat bleek? In de FSC-concessies werd meer fauna geobserveerd dan in de niet FSC-concessies, wat een sterke indicatie is voor een hogere dichtheid van zoogdieren in de eerstgenoemde vorm van bosbeheer. Met name zoogdieren boven de 10 kg en soorten met een hoge beschermingsprioriteit zijn in hogere mate aanwezig. De auteurs veronderstellen dat dit hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van een combinatie van een trager vermogen tot populatieherstel van deze groep en een hogere jachtdruk. Een uitzonderlijk sterk effect van FSC-certificatie werd gevonden voor de zwaar bedreigde bosolifant, welke mogelijk de FSC-gecertificeerde concessies als toevluchtsoord gebruikt.

Verder werd in de niet-FSC concessies naar verhouding meer knaagdieren en andere kleine soorten aangetroffen vergeleken met de FSC-concessies. De auteurs stellen dat de hogere reproductie snelheid van deze groep, welke de jachtdruk zou kunnen compenseren, een mogelijke verklaring is.  Daarnaast zou een verminderde mate van concurrentie en predatie een rol kunnen spelen.

Het onderzoek toont de waarde van FSC-certificering als tool voor het behoud van grote zoogdieren, welke bepalend zijn voor het functioneren van deze ecosystemen. De dichtheid van grote zoogdieren kan namelijk gerelateerd worden aan de koolstofopslag van bos. Daarnaast kan het verlies van fauna leiden tot een verandering van de gevoelige ecologische processen die de structuur en samenstelling van het ecosysteem bepalen. Dit onderzoek benadrukt daarmee de noodzaak om certificering verder op te schalen.

Klik hier om de publicatie te downloaden (hoofdstuk 3).