{{ showmenu }}

Gebrekkige materiaal kennis kan leiden tot grote milieuschade in de GWW

Door carolina op wo, 22/03/2017 – 11:34

Als gemeenten, waterschappen en adviseurs niet kritisch kijken naar de milieu-impact van materialen ontstaat veel milieuschade in GWW-projecten. Dat blijkt uit de levenscyclusanalyse voor damwanden die de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen/Centrum Hout en FSC® Nederland vandaag presenteerden.

Grote verschillen bij materialen
Naast het doorrekenen van een aantal houtsoorten voor damwanden deed EY Climate Change and Sustainability Services een verkennende studie naar de milieu-impact van andere materialen in deze toepassing. Uitgangspunt daarbij is een levensduur van 30 jaar. Het gebruik van gecertificeerd houtsoorten in damwanden leidt tot de laagste milieubelasting. Vergeleken met hout heeft toepassing van gerecycled kunststof een negatieve milieu-impact die minstens 4 keer zo hoog ligt, afhankelijk van de gekozen houtsoort. Een stalen damwand veroorzaakt de meeste milieuschade, tot 140 keer zoveel als een damwand van gecertificeerd hout.

Productiefase schadelijkst
De grootste milieu-impact wordt veroorzaakt in de productiefase van het bouwmateriaal. Het fabriceren van staal en kunststof, inclusief de gerecyclede variant, kost veel energie. Bovendien komen daarbij ook nog eens verontreinigende stoffen vrij. Beide effecten gelden nauwelijks voor gecertificeerd hout, dat daarom ook zo gunstig scoort in het onderzoek.

CO2-opname in plaats van uitstoot
Eric de Munck, VVNH/Centrum Hout: “De resultaten van de studie bevestigen een eerder onderzoek uit 2013 van de overheid (RVO) naar de bouw van fietsbruggen. Ook daar kwam gecertificeerd hout veel beter uit dan andere materialen. Dat is ook niet zo vreemd. In een goed beheerd bos is nauwelijks sprake van milieuschade, integendeel, een boom neemt juist CO2 op bij de groei en draagt daarmee bij aan een beperking van het broeikaseffect”.

Appèl aan opdrachtgevers
Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland, kijkt niet op van het resultaat, maar is wel verbaasd over de grote verschillen: “We weten al dat duurzaam bosbeheer een effectief  instrument is om bossen te behouden, maar dat ook bij een juiste materiaalkeuze zoveel klimaatwinst kan worden bereikt is écht verrassend. Het is belangrijk dat ook gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers zich dat realiseren!”

De LCA studie damwanden is mede mogelijk gemaakt door de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC).