{{ showmenu }}

Green Deal Duurzaam GWW 2.0 verwelkomt Houthandel

Per 9 september 2017 is de houthandel, vertegenwoordigd in de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) gevestigd te Almere, als partner toegetreden tot Duurzaam GWW. Dit is gemeld door de stuurgroep Duurzaam GWW. In november zal deze partnerschap middels een officiële bijeenkomst worden bekrachtigd.

Ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 spreken af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2-reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% ten opzichte van 1990. Ambitie Green Deal Duurzaam GWW is dat partijen in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW toepassen: in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

Met de toetreding van de Koninklijke VVNH kan een versnelling van het halen van de doelstellingen worden gerealiseerd, omdat hout binnen de activiteiten van het circulaire bouwen gerekend mogen worden tot de categorie ‘laaghangend fruit’. Door meer hout in te zetten wordt er een directe bijdrage geleverd aan CO2-reductie en het verduurzamen van de gww. Verder zijn hout en houtproducten hernieuwbaar en biobased (doelstelling overheid 50% in 2050),  recyclebaar en herbruikbaar (circulair) en kan een verduurzamingsslag worden gemaakt door een veelal veel lagere milieubelasting. Aandacht is er ook voor innovatie, levensduurverlenging en waardecreatie (Total Cost of Ownership).

Voor meer informatie zie: www.duurzaamGWW.nl of de Infobladen.