{{ showmenu }}

Herziene versie van handboek 'Hout in de grond-, weg- en waterbouw' afgerond

Na ruim 18 jaar heeft kennisplatform CROW een herziene versie van het Handboek Hout in de Grond-, weg- en waterbouw gepubliceerd.

Het handboek Hout in de GWW (2022) beschrijft beschikbare houtsoorten en toepassingen voor de grond-, weg- en waterbouw. Deze gemoderniseerde versie bevat een groot aantal nieuwe details voor het op juiste wijze ontwerpen en detailleren van veel gebruikte toepassingen, werpt een nieuw licht op het modificeren van hout en houtproducten en vraagt vooral aandacht voor alle voordelen. Want hout slaat CO2 op, heeft veelal een gunstig milieuprofiel (MKI), is makkelijk herbruikbaar, oogt vriendelijk en natuurlijk, is licht en toch heel sterk en daarnaast goed te repareren en te bewerken.
Het nieuwe handboek is geschreven voor een brede doelgroep binnen de civiele techniek. Van ingenieursbureaus, aannemers en Rijkswaterstaat tot aan waterschappen, gemeenten en hoveniers. Maar ook het onderwijs heeft er baat bij: studenten kunnen het boek als naslagwerk gebruiken.

Het herziene handboek is te verkrijgen binnen de Kennis Module Inspectie, advies, vervanging en renovatie civiele kunstwerken

 

Uitspraken van drie houtliefhebbers die in de werkgroep hebben gezeten welke het handboek hebben herzien:

Henk Tiemensma van Rijkswaterstaat “Vroeger hoorde je in de wandelgangen bij Rijkswaterstaat regelmatig dat hout voor de open haard is. Dat zie je nu snel veranderen. Bij Rijkswaterstaat zijn de afdelingen voor betonnen en stalen bruggen en viaducten samengegaan. Als opdrachtgevers steeds meer milieueisen stellen, zal hout een opmars maken. Daar ben ik van overtuigd.”

Bôke Tjeerdsma van SHR Hout Research “Hout is heel duurzaam en past goed binnen de concepten van de circulaire economie. Je moet het alleen op de juiste manier en op de juiste plek toepassen. Onze inzichten over hoe we duurzaam kunnen detailleren in en met hout zijn met onze inspecties en onderzoekservaringen steeds verder uitgebreid en verdiept. Die nieuw ontwikkelde technieken zijn nu ook in het handboek opgenomen”.

Eric de Munck van Centrum Hout. “In het vernieuwde handboek is ook extra aandacht voor hergebruik van hout binnen de grond-, weg- en waterbouw. Zoals houten damwanden die steeds vaker een tweede leven krijgen – bijvoorbeeld als onderdeel van een brug”.

Het hele interview is te lezen op: Na ruim achttien jaar nieuw handboek Hout in de GWW – CROW