{{ showmenu }}

Het belang van goede detaillering

Goede detaillering is belangrijk voor de levensduur. Er kan ontzettend veel met hout! De technische aspecten moeten we daarbij niet vergeten.

De belangrijkste twee vuistregels voor duurzaam ontwerpen en detailleren zijn volgens het CROW handboek;
– Hout afschermen: zorg dat het hout niet nat kan worden
– Vocht afvoeren: zorg dat het hout weer snel kan drogen

Met het beheersen van de factor vocht kan de levensduur sterk worden verlengt.

Een praktijkvoorbeeld: Vocht zal op een horizontaal, dus plat vlak langer blijven liggen dan wanneer het vocht wordt weggeleid van de constructie. Toepassingen waarbij je een breed plat vlak tegenkomt zijn; brugleuningen, brede gordingen, of dekdelen. Omdat afschermen daar geen optie is, zal de leuning zo ontworpen moeten worden dat water er snel afloopt. Dat kan door enkelzijdige afschuining, dubbelzijdige afschuining of het aanbrengen van een ronding aan de leuning (D-shaped) (CROW,2022).

Andere praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld rondom dekdelen, kopsgezaagd hout, bruggen of leuningen zijn te vinden op Linkedin. Volg ons Linkedin kanaal voor deze berichten.