{{ showmenu }}

Factsheet detaillering en onderhoud van houten bruggen 

Factsheet detaillering en onderhoud van houten bruggen

Het gebruik van hout in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is één van de sporen voor het halen van de doelen voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI). Hout is een hernieuwbare grondstof die goed past in een circulaire toepassing. Niet voor niets is toepassing van hout dan ook onderdeel van de KCI-strategie (maatregel 6.4). Ook voor bruggen liggen er kansen in de toepassing van hout. Echter, toepassing van hout in bruggen is niet standaard binnen RWS. Bij beheerders is terughoudendheid in het gebruik van hout in bruggen. Dit hangt samen met een gebrek aan kennis over het materiaal en twijfels over de levensduur en onderhoudbaarheid van houten bruggen. In de factsheet geven we meer informatie over de technische aspecten van het onderhoud en de detaillering van houten bruggen. Er wordt o.a. realistisch beeld van de levensduur en het onderhoud van een houten brug geschetst.

Bekijk hier de: Factsheet detaillering en onderhoud van houten bruggen