{{ showmenu }}

De Rijksoverheid heeft in 2016 het ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie’ gepresenteerd. Hierin is als doel gesteld om in 2030 50% minder niet-hernieuwbare grondstoffen te gebruiken, en in 2050 alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Deze doelstelling houdt in dat er in 2050 alleen nog maar circulair materiaal wordt gebruikt. Dit leidt tot een schaalvergroting van biobased materialen, zeker in
de Grond- Weg- en Waterbouw, want daar valt veel milieuwinst te behalen. Hout kan hierbij dé oplossing zijn!

Lees meer..

Dit artikel is verschenen in het themanummer Hout en biobased in de GWW van OTAR. Lees alle thema-artikelen…