{{ showmenu }}

Hout als versneller bij circulair en klimaatneutraal inkopen

Het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ onderschrijft dat de circulaire economie gefocust moet zijn op een transitie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare, duurzaam geproduceerde grondstoffen. Dat betekent dat bio-based grondstoffen een onmisbaar onderdeel zijn van deze beweging. Hout is voor wat betreft volume en staat van dienst in de GWW de meest voor de hand liggende keuze. Een recente quickscan in opdracht van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door ingenieursbureau NIBE, onderstreepte dat de milieu- en klimaatvoordelen van houttoepassingen in een bio-based toekomstgericht infra-scenario ten opzichte van nu veel toegepaste materialen significant is. De circulaire kansen liggen dus voor het oprapen.

Lees meer…..