{{ showmenu }}

Hout is een kansrijk materiaal voor circulair bouwen in de GWW. Maar voor het bouwen van een houten fietsbrug, vangrail of lichtmast is veel specifieke kennis nodig. Samenwerking en kennisdeling zijn daarom meer nodig dan ooit, zeggen deskundigen.

Dat bouwers hout niet op grote schaal in de GWW toepassen komt grotendeels door een gebrek aan kennis op dit moment. Dat tekort aan kennis openbaart zich onder andere in vooroordelen. Als er te weinig kennis is over een materiaalsoort, bestaat  ook het risico dat het materiaal verkeerd wordt toegepast. Bij grote houten constructies zoals bruggen kan dat natuurlijk gevaarlijk zijn. Verkeerde toepassingen leiden zo tot weerstand tegen het gebruik van dit materiaal. Om deze situatie op te lossen en de vraag naar houten constructies te vergroten, is er meer kennis in de hele keten nodig. Nederland heeft rijke traditie in bouwen met hout. Die kennis en ervaringen moet samen weer worden opgebouwd en vastgelegd.

Lees meer..