{{ showmenu }}

In 2018 is gestart met een verkenning voor ketensamenwerking hout in de GWW. Met deze verkenning wilde Rijkswaterstaat meer inzicht verkrijgen in de potentie van hout-en biobased keteninnovaties, lopende Green Deals in de huidige niet-hout georiënteerde sector en een advies over hoe en met welke actoren een mogelijke ketensamenwerking in te richten is. Diepte-interviews, rapportages, ronde tafel bijeenkomsten hebben inzicht geboden in kansen en belemmeringen voor het stimuleren van hout in de GWW. Vervolgens is een Programmaplan met een ambitie-agenda, kennisagenda en actieagenda opgesteld en zijn partijen gezocht en gevonden die hieraan willen bijdragen.

Op 3 februari 2020 is tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie tijdens de sessie ‘Hout als kans in de GWW’ de Ketensamenwerking Hout in de GWW bekrachtigd met een fotomoment met de gecommitteerde partijen. Deze ketenpartijen gaan de komende 2 jaar samenwerken om een volgende stap te zetten bij het inzetten van hout in de gww om bij te dragen aan de circulaire en biobased economie.

Er zijn al de nodige ideeën voor toepassingen van houtproducten in de GWW, zoals geluidsschermen, geleiderail, wegportalen, bruggen en bewegwijzering. Ook wordt er gewerkt aan kennisontwikkeling en verankering en communicatie.