{{ showmenu }}

Resultaten

De ketensamenwerking gaat na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 3 februari een nieuwe fase in. Waar Rijkswaterstaat in de periode van 2018 tot 2020 een trekkersrol vervulde, hebben zowel publieke als private partijen gezamenlijk de handschoen opgepakt in het vervullen van een trekkersrol voor komende twee jaar. Om een extra push te geven is er gezocht naar een platform dat de ketensamenwerking naar een hoger niveau kan tillen en kan zorgen voor versnelling en verbreding. De Bouwcampus bleek een geschikt platform om de ketensamenwerking onder te brengen.

De Ketensamenwerking hout richt zich op drie actielijnen: Communicatie, Innovatie en Onderzoek. Afgelopen twee jaar zijn er al mooie resultaten bereikt op die drie actielijnen:

  • Communicatie: zo zijn er met hulp vanuit de keten productbladen gemaakt van houten bankjes, geluidsschermen, factbased flyer ‘Bewust met Hout’, artikelen verschenen in Otar. FSC en Probos hebben gewerkt aan communicatie over hout in de gww.
  • Kennis en Onderzoek: Amsterdam onderzoekt mogelijkheden om bruggen te vervangen door een houten variant, 12 marktpartijen onderzoeken levensduur van damwanden, LCA’s voor geleiderails, schotten en portalen.
  • Innovatie: Houten retoursysteem van fietsbruggen bij de gemeente Nijmegen, Houten geleiderails geplaatst langs N99

Komend jaar werken we gezamenlijk aan het implementeren van houten toepassingen, doen we onderzoek en communiceren we breed om de mogelijkheden en voordelen van hout aan het licht te brengen. Resultaten worden gedeeld vanuit de Bouwcampus.

Op de hoogte blijven? Mail zinzi.stasse@debouwcampus.nl