{{ showmenu }}

Centrum Hout organiseert in het kader van het Actieplan Hout in de gww kennisbijeenkomsten waarin medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en ingenieursbureaus in kort tijdsbestek worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied  van houtgebruik in de gww en hoe daarmee invulling gegeven kan worden aan beleid op het gebied van klimaat, duurzaamheid en circulariteit.

Om kennisoverdracht zo laagdrempelig mogelijk te maken bieden wij kosteloos lunchbijeenkomsten aan (bij deelname van minimaal 8 personen), op uw locatie – dus geen tijdverlies.

Tijdens de lunchbijeenkomst van ca. 45 à 60 min. wordt ingegaan op verschillende onderwerpen waaronder:
– Innovatief houtgebruik in de gww,
– Toepassingen: houtsoorten en eigenschappen;
– Milieu & duurzaamheid, LCA, C2C, CO2-footprint, keurmerken etc.;
– Regelgeving en normen, bestekvorming, duurzaam inkopen (inclusief Sociaal en MVO);
– Leveringsmogelijkheden en Total Cost of Ownership (TCO).

Dit geheel is doorspekt met praktijkvoorbeelden en andere interessante informatie.
De presentatie wordt vooraf afgestemd op de behoefte van uw medewerkers en verzorgd door een vertegenwoordiger van Centrum Hout, aangevuld met andere deskundigen (bijvoorbeeld een houtconstructeur).

Voor meer informatie, het maken van een afspraak of de afstemming van de inhoud:
Helpdesk Hout in de GWW
E.de Munck, tel. 036-5329821
of helpdesk@centrum-hout.nl.