{{ showmenu }}

Beschoeiingen

Hout en water zijn al van oudsher een logische en slimme combinatie. Dit blijkt ook uit opgravingen in de gemeente Leiderdorp.
Hier zijn resten van een beschoeiing gevonden die dateren uit de 7e eeuw. Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen. Ook in de bouwsector worden beschoeiingen gebruikt langs wanden van bouwputten, voornamelijk om droog te kunnen werken.

Ook tegenwoordig is hout nog een veel geziene materiaalkeuze voor beschoeiing.
Behalve dat hout een duurzame en relatief goedkope oplossing is, is een houten oeverbescherming natuurlijk ook gewoon mooi!
Naast de traditionele hardhouten beschoeiingen wordt er ook steeds vaker gekozen voor een combinatie van hard- en zachthout.

Nieuwe beschoeiing Heilgerbergerbeek

Beschoeiing Stolwijk

Groenpoort