{{ showmenu }}

Houtinnovatie door levensduuronderzoek

“Houtinnovatie door levensduuronderzoek”

Lees hier het hele rapport: Houtinnovatie door levensduuronderzoek – centrum hout 2020

Dit onderzoek is uitgevoerd door Centrum Hout/VVNH in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘Klimaatenveloppe Klimaatslim Bos, Natuur en Hout.