{{ showmenu }}

IMVO-convenant bevorderen duurzaam bosbeheer

De Nederlandse overheid heeft met meerdere Nederlandse bedrijfssectoren een IMVO-convenant afgelsoten. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Op 22 maart hebben in Den Dolder vertegenwoordigers uit de houtsector, overheid, brancheorganistaties, maatschappelijk organisaties en vakbonden het convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer ondertekend.
Het convenant richt zich op het bevorderen van duurzaambosbeheer en het versterken van internationaal verantwoord ondernemen in de gehele houtketen. Zo moet in 2020 alle naaldhout op de Nederlandse markt duurzaam zijn geproduceerd. Ook wordt er onderzocht hoe certificaten voor duurzaam hout zich verhouden tot internationale MVO-richtlijnen en zijn er afspraken gemaakt over het vergroten van de vraag naar duurzaam hout.

Voor de complete inhoud van het convenant, klik hier.