Infobladen

Het Ministerie van Economische Zaken zet in op een biobased economie en wil daarmee het gebruik van biobased materialen stimuleren (biobased inkopen) als middel van het veiligstellen van de toekomstige grondstofvoorziening.

- LCA studie damwanden in hout, (gerecycled) kunststof en staal -

De houten damwand scoort het beste op milieugebied: damwanden van gerecycled kunststof veroorzaken 21 keer meer, van ‘virgin’ kunststof 24 keer meer en stalen damwanden zelfs 140 keer meer milieuschade dan damwanden van duurzaam geproduceerd tropisch hout. Dit blijkt uit recent onderzoek door Ernst & Young (2016).

De overheid zet in op verlaging van CO2 uitstoot. Hout in de gww helpt daarbij,
doordat:
- houtgebruik CO2-uitstoot voorkomt
- houtproducten zelf nauwelijks CO2-uitstoot veroorzaken
- hout over de hele levensduur meestal de gunstigste CO2-footprint heeft
- houtproducten CO2 voor langere tijd vastleggen

 

De houten fietsbrug scoort het beste op milieugebied: staal is 25 keer meer milieubelastend, beton bijna 40 keer en kunstofcomposiet zelfs bijna 75 keer meer belastend voor het milieu dan de houten fietsbrug, zo blijkt uit onderderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemers (RvO). 

FSC (forest Stewardship Council) staat voor het stimuleren van ecologisch verandwoord, sociaal ondersteunend en economisch levensvatbaar bosbeheer. FSC is in deze een mondiaal toepasbaar certificeringssysteem voor zowel natuurlijke, semi-natuurlijke- als plantagebossen.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is een internationaal boscertificeringsysteem dat is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale en regionale boscertificeringsystemen. PEFC heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering.