{{ showmenu }}

Bilinga

Bilinga is een houtsoort die veel in de grond-, weg-, en waterbouw wordt gebruikt vanwege zijn lange levensduur in contact met grond en water, maar ook geliefd als toepassing als leuning en stijlen van bruggen en laustrades. Bilinga heeft versgezaagd een opvallende ietwat fluoresceerde geelgroene kleur, die naar verloop van tijd nadonkert naar oranje rood of geelbruin en onder gelijkmatige invloed van zonlicht egaal grijs verkleurd.
Deze houtsoort is afkomstig uit Tropisch West-Afrika en leverbaar met FSC-certificaat voor duurzaam bosbeheer. Bilinga wordt als gezaagd hout aangevoerd en desgewenst herzaagd voor specifieke toepassingen.

Natuurlijke duurzaamheid
Relatieve weerstand tegen schimmels

Het kernhout van Bilinga valt in de hoogste klasse: 1 (NEN-EN 350: praktijkervaring en veldonderzoek).
Relatieve weerstand tegen dierlijke organismen

‘’Drooghoutboorders’’ niet bekend, termieten D (S) en marineboorders M-S (NEN EN

Naamgeving
In Nederland uitsluitend aangeboden onder de naam bilinga, maar ook de naam Opepe komt voor in buurlanden. De wetenschappelijke naam luidt: Nauclea diderrichii (De Wild.) Merr. (= Nauclea trillesii, Sarcocephalus diderrichii), Nauclea gilletii (De Wild.) Merr.

De boom
De boom bereikt een hoogte van 40-50 m met een 20-30 m lange, cilindrische takvrije stam. De diameter is 0,6-1,2 m, maximaal 1,5 m. Oude bomen hebben meestal
een lage wortelaanzet.

Houtbeschrijving
Vers kernhout is geel tot oranjegeel, nadonkerend naar oranjerood tot goudbruin. Het duidelijk te onderscheiden 30-50 mm brede spint is bleekgeel tot wit. Door de kruisdraad is op het gezaagde kwartierse vlak een streeptekening te zien. Het oranjeachtige hout is kruisdradig, op het kopse vlak zijn grote alleenstaande vaten te zien. Bilinga kent een krimp (nat naar 12% houtvochtgehalte) van radiaal 2,1% en tangentiaal 4,2%, waardoor het aanbrengen van dilataties aan te bevelen is.
De hardheid van Janka is 7250 kN (langsvlak)

Volumieke massa
Het gewicht van bilinga ligt in de range van (660-)750(-900) kg/m3 bij 12% vochtgehalte en 900-1150 kg/m3 (vochtgehalte circa 55%).

Krimpgedrag (nat naar 12% houtvochtgehalte)
Bilinga droogt zeer langzaam. Door de onregelmatige structuur en de minder gunstige splijtsterkte heeft bilinga bij het drogen, zowel aan de lucht als versneld, de neiging tot splijten en scheuren, hoewel het nauwelijks vervormt. Om het snel optreden van kopscheuren te voorkomen, is aan te bevelen de kopse einden te beschermen. Bij het drogen ontstaan dikwijls haarscheurtjes. Een ijklijn is beschikbaar voor het uitvoeren van elektrische houtvochtmetingen. Bilinga kent enige lengtekrimp.

Bewerkbaarheid
Ondanks de grote hardheid kan bilinga machinaal toch vrij goed worden bewerkt. Door de sterke kruisdraad moet, om een glad oppervlak te krijgen, bij schaven met een kleine spaanhoek 10° worden gewerkt. Bewerken van gedroogd bilinga heeft een duidelijk afstompende werking op zagen en beitels.

Spijkeren, schroeven lijmen, buigen en schaven
Bilinga is een harde houtsoort en ietwat onrustige houtsoorte waardoor voorboren noodzakelijk is. Het is goed te schaven en te verlijmen, maar slecht te buigen.

Toepassingen
Bilinga wordt veel gebruikt voor bouwconstructies zowel binnen als buiten. In de waterbouw voor sluisdeuren, remmingwerken, stuwen, steigers, gordingen, bruggen en brugdekken Voor brugdekken wordt een minimaal dikte van 40 mm voor de delen aangeraden omdat door de korte en schuin liggende vezels de schokbestendigheid anders te laag is. Andere toepassingen zijn de monumentenzorg, molenbouw, parkbanken, hekken, poorten, pergola’s, bedrijfsvloeren, wagonvloeren, dwarsliggers, parket, meubelen, inlegwerk, beeldhouw- en draaiwerk.

Kwaliteitseisen en sterkteklassen
De eisen aan de houtkwaliteit voor verschillende toepassingen van Bilinga staat genoemd in de NEN 5493. De sterkteklasse voor herkomst West Afrika, volgens sorteerklasse HS (BS 5756) is ingedeeld in D50 (NEN-EN 1912). Herkomst Afrika volgens sorteerklasse C3 STH (NEN 5493) is ingedeeld in D24 (TUD rapport 2011 TG1/0211/06).

Bron: Houtvademecum, Centrum Hout, Vakbladen.com, 2018. Voor aanvullende informatie over houtsoorten, hét standaard werk over hout en houtsoorten: Houtvademecum, te bestellen via: https://www.houtvademecum.com, of www.houtdatabase.nl.