{{ showmenu }}

31 maart online Kick-off | Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R opgave

De omvang, de opeenstapeling van beleidsdoelen en de schaarste aan mensen en middelen vragen een meer seriematige aanpak van de Vervangings- en Renovatieopgave van Infrastructuur. Met die reden start De Bouwcampus een nieuwe open leeromgeving rondom de seriematige aanpak van de V&R-opgave. De vragen die centraal staan: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen we hierbij inzetten?

In de Open Leeromgeving delen opdrachtgevers en marktpartijen hun praktijkervaring met seriematig werken. Daarnaast dagen we je uit om mee te werken aan het verder brengen van de seriematige aanpak aan de hand van de concrete V&R opgaven van de Gemeente Rotterdam, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en een aantal gemeenten met veel kleine bruggen. De uitkomst nemen de betrokken partijen mee in hun toekomstige marktbenadering en uitvraag aan de markt.

De (online) kick-off vindt plaats op 31 maart a.s. van 09.00 tot 11.00 uur.

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Lessons learned strategieën voor een seriematige aanpak
  • Van idee naar uitvraag a.d.h.v. concrete vraagstukken
  • Opstart werkgroepen

Voor wie?

Je neemt deel aan deze bijeenkomst in de rol van (ervarings)deskundige op het gebied van de voorbereiding, uitvoering en het beheer van infrastructuur. De bijeenkomsten zijn interactief, met veel ruimte voor inbreng van de deelnemers. Je mede-deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de markt, de (semi)overheid en kennisinstellingen.

Wanneer?

Donderdag 31 maart 09:00 – 11:00 uur (online via Zoom)

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.