{{ showmenu }}

Koop duurzaam hout en tel uit je winst!

FSC Nederland introduceert de EY FSC-impactcalculator: bereken zelf wat de kosten zijn die je uitspaart als je kiest voor hout uit duurzaam beheerde bossen.  Deze calculator maakt inzichtelijk dat juist door duurzaam hout te kopen je actief meehelpt klimaatverandering te verminderen én biodiversiteit te behouden.

Deze EY FSC-impactcalculator analyseert de verschillende gevolgen voor bossen die met FSC-gecertificeerd tropisch hout en niet-FSC-gecertificeerd tropisch hout zouden hebben. De belangrijkste aannamen in het wetenschappelijke model dat aan deze tool ten grondslag ligt, is dat het oogsten van hout in een FSC-gecertificeerd bos verwaarloosbaar verlies van biodiversiteit veroorzaakt, en de netto uitstoot van koolstofdioxide (CO2) uit geoogst hout in het bos bijna nul is als gevolg van regeneratie van het bos.

Aan de andere kant wordt verondersteld dat voor tropisch hout van onbekende oorsprong het hout afkomstig is van conversie (bos wordt dan vervangen door landbouwgewassen als oliepalm of sojaplantages), waardoor alle biodiversiteit verloren gaat en alle vastgelegde koolstof vrijkomt. De uitkomst van de tool wordt uitgedrukt in euro’s met behulp van het eco-kostenmodel dat is ontwikkeld aan de TU Delft. Dit model berekent de (extra) kosten die de maatschappij moet maken om de milieueffecten op een duurzaam niveau te houden. Zie www.fsc.nl/impact voor meer informatie.

De FSC Impactcalculator vindt je op: impacttool.fsc.nl


Koop duurzaam hout en behoud de natuurlijke leefomgeving van planten en dieren. Foto: EdM