{{ showmenu }}

Kunststof materialen zorgen voor een kwart van milieu-impact.

‘Kunststof materialen zorgen voor een kwart van milieu-impact’

De conclusies van het NIBE-rapport ‘Kunststoffen in de bouw’ noemt Hofstra een eye-opener: ‘Kunststoffen zijn gemeten naar gewicht goed voor 0,88% van de totale stroom aan bouwmaterialen, wat natuurlijk heel weinig is. De bijdrage aan de milieulast uitgedrukt in MKI is echter maar liefst 23,7% van het totaal. De productie van kunststoffen heeft dus onevenredig veel milieu-impact.’

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er grofweg twaalf soorten kunststoffen gebruikt worden in de bouw, waarvan PVC, PUR en EPS behoren tot de meest toegepaste materialen. Het onderzoek bracht ook aan het licht wat er met kunststof materialen gebeurt aan het einde van hun levensduur.

Hofstra: ‘Zo’n 60% van alle materialen die vrijkomen uit sloop of renovatie gaat de afvalverbrandingsinstallatie in. Daarnaast blijft er een grote hoeveelheid buizen en leidingen in de grond liggen nadat ze afgedankt zijn.’ Verder is er nog een zogeheten ‘lekstroom’ aan materialen. Denk aan stukken plastic folie of ander verpakkingsmateriaal die wegwaaien van de bouwplaats of aan stukken plastic die in de bodem worden gereden.

Lees het hele rapport hier: Kunststoffen in de bouw