{{ showmenu }}

Hoe gedraagt hout zich in de elf jaar oude damwanden, steigers en meerpalen in de jachthaven van het Friese Akkrum? Inspecteurs gingen op onderzoek uit. Ze keken naar de levensduur van houten constructies en leerden hoe deze is op te rekken.

De resultaten van de inspectie van demonstratieproject uit 2009 laten zien dat de weerstand tegen aantasting niet alleen van de houtsoort afhankelijk is. Ook de detaillering, plaatsing en locatie spelen een grote rol bij de levensduur. De kennis die door SHR en Stichting Probos is opgedaan bij deze inspectie kan gebruikt worden om de levensduur van houten constructies aan te tonen en het heeft inzichten opgeleverd hoe de levensduur van houten constructies verlengd kan worden.

Lees het artikel uit de Houtwereld …