Nieuws overzicht

Op 28 september vond de tweede ketenbijeenkomst Meer hout in de GWW plaats om een volgende stap te zetten in het tot stand brengen van een effectieve ketensamenwerking met de ambitie om het aandeel duurzaam geproduceerd hout in de GWW te vergroten. Binnen drie thema's 'kennis & onderzoek', 'innovatie & implementatie' en 'communicatie & imago' werden acties en prioriteiten bepaald en werd de ketensamenwerking geformailseerd. Het verslag van de bijeenkomst is online na te lezen.

Wij weten het, maar hoe krijgen we bij opdrachtgevers en beslissers tussen de oren dat hout het beste bouwmateriaal is om te gebruiken voor mens, dier en milieu? Daarvoor is het belangrijk te weten op basis van welke argumenten de opdrachtgever zich laat overtuigen als het gaat om milieuaspecten. Het Houtcafé op 12 september georganiseerd door Centrum Hout gaat in op hoe de milieuvoordelen van hout te communiceren zijn. 

Uit onderzoek door het WNF blijkt dat het verantwoord kappen van bomen kan bijdragen aan de bescherming van veel verschillende soorten dieren en zijn deze duurzaam beheerde bossen een aanvulling op beschermde leefgebieden voor deze diersoorten.

Op 27 juni vond de eerste Leernetwerkbijeenkomst Hout plaats rondom het thema hoe hout een prominente plak in de circulaire economie en het inkoopproces kan krijgen. Knelpunten als Hoe weet u zeker of hout duurzaam geproduceerd is? Wat is hierop uw invloed als inkopende organisatie? En hoe zit het met lokaal, hergebruikt en geïmporteerd hout? werden besproken. Het verslag van de middag is online na te lezen.

Iedereen die met hout werkt weet dat de specifieke eigenschappen van houtsoorten bepalend kunnen zijn voor een succesvolle toepassing. Bovendien varieert de marktprijs van hout en houtsoorten behoorlijk. Het is daarom belangrijk om de verschillende houtsoorten van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit is lang niet altijd gemakkelijk, want veel houtsoorten lijken op elkaar en het uiterlijk van houtsoorten kan soms behoorlijk variëren.

Hout is in veel opzichten dé speler in onze weg naar een duurzame en circulaire economie. Maar hoe krijgt circulariteit en het gebruik van hout specifiek, een prominente plek in het inkoopproces? Wat is de definitie van duurzaam geproduceerd hout en hoe controleer je hierop? Waar zit jouw invloed als inkoper, contractmanager, beleidsmaker of projectleider? Hoe ga je om met lokaal hout, hergebruikt hout en de internationale herkomst van hout?

houtvademecum

Centrum hout presenteert met trots het nieuwe Houtvademecum.
Het Houtvademecum is geactualiseerd, verbeterd en fors uitgebreid. Van abachi tot zebrano: ruim 250 houtsoorten staan op een rij.

FSC Impacttool

FSC Nederland introduceert de EY FSC-impactcalculator: bereken zelf wat de kosten zijn die je uitspaart als je kiest voor hout uit duurzaam beheerde bossen.  Deze calculator maakt inzichtelijk dat juist door duurzaam hout te kopen je actief meehelpt klimaatverandering te verminderen én biodiversiteit te behouden.

De NBvT onderstreepte onlangs het belang van hout en houten producten in de bouw, tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.Op 6 december organiseerde de vaste Kamercommissie voor Binnenland

Kees Oskam Doe maar duurzaam RTL-Z

- FSC Nederland legt uit waarom dat zo is in programma ‘Doe maar duurzaam’  van RTL Z -

‘Kies voor hout, red het woud’: door meer duurzaam hout in te kopen en te gebruiken werk je actief mee aan het stoppen van ontbossing. Het kopen van hout met een keurmerk laat boseigenaren en politici zien dat het bos ook een belangrijke economische waarde heeft.

Pagina's