{{ showmenu }}

Centrum Hout en haar projectpartners willen het natuurlijk, milieu- en mensvriendelijk materiaal hout onder de aandacht brengen. Met het actieplan Hout in de gww wil de houtsector bijdragen aan een duurzame economie en maatschappelijk ondernemen bevorderen. Zij wil dat bereiken door kennis over hout en houtproducten breed te delen binnen de grond-, weg- en waterbouw.

Het actieplan richt zich met name op adviseurs en opdrachtgevers omdat zij mede vorm geven aan het inrichten en instand houden van de duurzame leefomgeving. Hout en houtproducten:

  • hebben uitstekende technische eigenschappen
  • passen naadloos in een biobased en circulaire economie
  • hebben veelal een zeer lage milieubelasting.

De grondstof hout is (mits CoC-gecertificeerd) eenvoudig te volgen tot aan de duurzaam beheerde bron. Daarnaast levert het toepassen van hout een vermindering van de CO2-uitstoot. Met het delen van kennis over hout en houtproducten wil de houtsector bijdragen aan het realiseren van een duurzame, biobased, circulaire en klimaatvriendelijke economie.

Het ‘Actieplan Versterking Hout in de gww’, dat in mei 2016 door Centrum Hout is opgesteld, wordt ondersteund door betrokken leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, die toeleveren aan de gww.

Deelnemende bedrijven aan Actieplan Versterking Hout in de gww zijn: Hupkes  Wijma Kampen, Meerdink, Natuurlijk Hout, Duurzaam Hout, Houthandel Wicherson, LTL Woodproducts, Regge Hout en GWW Houtimport.