{{ showmenu }}

Missie

Hout is eeuwen lang een materiaal dat Nederlanders in staat heeft gesteld het water te bedwingen en droge voeten te krijgen en te behouden. De afgelopen jaren is de kennis van het materiaal hout en de technieken die behoren bij houttoepassingen gaat steeds meer verloren. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor ‘’innovatieve’’ materialen en producten. Tegelijkertijd is het aantal contactmomenten vanuit de houtsector met adviseurs, uitvoerenden en opdrachtgevers de afgelopen jaren teruggelopen. Hout en houttoepassingen verdienen het echter vanuit technisch, milieutechnisch en sociaal perspectief weer meer toegepast te worden.

Visie

Centrum Hout beschikt over veel specifieke kennis van hout en houtproducten. Deze wil zij delen.
Door kennis over te dragen over de technische, economische en milieutechnische voordelen van hout en houtproducten wil Centrum Hout gebruikers, voorschrijvers en opdrachtgevers een beter inzicht geven in de mogelijkheden en daarmee het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in de gww verankeren en daar waar mogelijk vergroten.
Dit doet Centrum Hout door middel van het uitvoeren van onderzoek, het beschikbaar stellen van informatie en data en het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van kennisoverdracht ten behoeve van de doelgroep. Kortom: kennisoverdracht over hout en houttoepassingen moet leiden tot een toename van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in de gww.