{{ showmenu }}

Wie zijn wij

Centrum Hout heeft als doel het verantwoord gebruik van hout te stimuleren vanuit een technisch, economisch, ecologisch en maatschappelijke perspectief. Dit doet zij door middel van het samenstellen van objectieve en betrouwbare informatie, kennisoverdracht en het uitvoeren van projecten en onderzoek. De doelgroep bestaat met name uit adviseurs, voorschrijvers en opdrachtgevers.

Het actieplan ‘’Versterking hout in de gww’ is een initiatief van de Koninklijke Verenging van Nederlandse Houtondernemingen (Kon VVNH). Zij maakt onderdeel uit van het kennisplatform voor de houtsector, Centrum Hout en is aangesloten bij de campagne ‘Hout. Natuurlijk van nu”. De bij de branchevereniging Kon. VVNH aangesloten bedrijven reserveren jaarlijks een bedrag voor het ontwikkelen en het uitdragen van objectieve kennis over de grondstof hout en houtproducten. Deze kennis wordt gedeeld via onder meer digitale platforms (houtdatabase.nl, opslagCO2inhout.nl, houtinfo.nl, centrumhout.nl) lezingen, (lunch)bijeenkomsten, brochures, onderzoeken, artikelen, de houtinformatielijn, helpdesk gww, en de kennisversneller.

Deelnemende bedrijven aan Actieplan Versterking Hout in de gww zijn: Hupkes  Wijma Kampen, Meerdink, Natuurlijk Hout, Duurzaam Hout, Houthandel Wicherson, LTL Woodproducts, Regge Hout en GWW Houtimport.