{{ showmenu }}

Pleidooi voor hout in de Tweede Kamer

De NBvT onderstreepte onlangs het belang van hout en houten producten in de bouw, tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.Op 6 december organiseerde de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een rondetafelgesprek. Vertegenwoordigers van diverse deskundige organisaties mochten de commissie bijpraten over de Nederlandse Bouwopgave.

Heikel punt is dat de productie van nieuwe woningen fors achterloopt bij de behoefte. Het einde van de crisis kan dat niet verhelpen. Sterker nog: het woningtekort loopt verder op. De beperkte woningbouwproductie van zo’n 60.000 woningen per jaar is lang niet genoeg om ieder huishouden een geschikt dak te bieden. Dat leidt in Amsterdam en ook in andere steden tot zeer onwenselijke prijsstijgingen. Maxime Verhagen, voorman van Bouwend Nederland, stipte nog eens aan dat er één miljoen huizen gebouwd moeten worden vóór 2040. Nederland loopt nu echter jaarlijks 30.000 à 40.000 woningen achter.

De Nederlandse branchevereniging voor de timmerindustrie (NBvT) nam deel aan het gedeelte dat was ingeruimd om innovaties en hun betekenis voor de bouwopgave te bespreken.

In zijn inleiding maakte directeur Hans Zwanenburg duidelijk dat bouwen met hout en houten producten vele voordelen heeft. De bouwsnelheid, de duurzaamheid en de mogelijheid voor circulaire bouw kwamen aan de orde. Hij stipte ook aan dat houtskeletbouw de enige gecertificeerde bouwmethode voor het aardbevingsgebied is.

Uit de vragen die Hans Zwaanenburg kreeg, bleek dat de Kamerleden zich vooral zorgen maakten over het behoud van het karakteristieke Groningse landschap. Kan de bijzondere historische bouwstijl wel worden behouden met deze vorm van aardbevingsbestendig bouwen? Zwaanenburg kon de Kamerleden geruststellen: ook historisch ogende (her-)bouw is prima mogelijk met een aardbevingsbestendige kern. (bron: NBvT)