{{ showmenu }}

Praktijkvoorbeelden duurzaam inkopen

Er is geen twijfel over nut en noodzaak van het gebruiken van duurzaam hout. Zowel het Rijk als de provincies, waterschappen en gemeenten hebben afgesproken om 100% van hun benodigde hout, houtproducten en papier duurzaam in te kopen. Zo geeft de overheid, door middel van maatschappelijk verantwoord inkopen, het goede voorbeeld.

Wat moet je doen om aantoonbaar duurzaam hout in te kopen? Hoe moet je controleren of je ook echt duurzaam hout geleverd heb gekregen? Op de website www.inkoopduurzaamhout.nl staat in een stappenplan beschreven hoe dat aan te pakken en zijn voorbeeldteksten te vinden.

En daarnaast zijn er mooie praktijkvoorbeelden te vinden waarin het proces beschreven wordt inclusief de vraagspecificatie, prestatie-eisen en controle.

Lees meer over praktijkvoorbeeld Renovatie van de Peulensluis in Hardinxveld…

 

Foto: Waterschap Rivierenland