{{ showmenu }}

Westelijke Langstraat.

Westelijke Langstraat

Type houttoepassing: Damwanden

Plaats: Sprang-Capelle

Omschrijving: De Westelijke Langstraat is een  beschermd Natura-2000 gebied vol met cultuurhistorie en natuurwaarden. Verdroging en stikstofdepositie hebben het gebied echter aangetast. Daarom gaan de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, de gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer hier de komende jaren natuurontwikkeling realiseren. Naast de bestaande natuurgebieden, komt er de komende jaren meer natuur bij. Uiteindelijk krijgt 650 hectare de bestemming natuur. Hiervoor zijn eerst wel aanpassingen aan de waterhuishouding nodig. Daarom worden er nu verschillende stuwen geplaatst. GWW Houtimport heeft voor deze stuwen 100% FSC Azobé en 100% FSC Okan damwanden geleverd.

Houtsoort(en): Azobé, Okan

Totale lengte: diverse lengten

Totale breedte: 80 mm

Volume: 58 m3

Keurmerk: FSC 100%

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Uitvoerende partij(en): Gemeente Waalwijk, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer

Hout geleverd door: GWW Houtimport

CO2-vastlegging: Het hout in dit project heeft ruim 94 ton CO2-eq. vastgelegd gedurende de gehele gebruiksduur.

Lees meer over de Westelijke Langstraat