{{ showmenu }}

Wrijfstijlen en -gording Beatrixsluis

Type houttoepassing: Wrijfstijlen en wrijfgording

Plaats: Nieuwegein

Omschrijving: De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland, gelegen in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis. Het Lekkanaal is dan ook de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Om te waarborgen dat ook in de toekomst het scheepvaartverkeer de Prinses Beatrixsluis vlot en veilig kan passeren wordt momenteel een derde kolk aangelegd en wordt tevens een deel van het Lekkanaal verbreed. Een ander onderdeel van het project was het aanbrengen van circa 1.720 meter aan nieuwe oeverbescherming.

Houtsoort(en): Azobé

Volume: In totaal is 190 m3 gebruikt

Keurmerk: FSC 100%

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Uitvoerende partij: Combinatie Sas van Vreeswijk (BESIX, Heijmans, Jan de Nul)

Hout geleverd door: Hupkes Houthandel

CO2 vastgelegd: Het hout in dit project heeft 310 ton CO2 eq. vastgelegd in het hout gedurende de gehele gebruiksduur.

Lees meer over het project in het artikel in GWW Bouw