{{ showmenu }}

Rapport Houten verkeersbruggen: kennis en ervaringen

Het toepassen van hout biedt een positieve bijdrage aan de reductie van CO2 en past daarmee
in de groene ambitie van Rijkswaterstaat in de GWW-sector. Om de mogelijkheden van hout in verkeersbruggen in kaart te brengen, is in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning uitgevoerd naar de toepassing van houten verkeersbruggen in Europa en de potentie voor houten verkeersbruggen in Nederland. Dit rapport brengen we graag nogmaals onder de aandacht.

Op dit moment worden beperkt houten verkeersbruggen gebouwd in Nederland. Afgezien van talloze fiets- en wandelbruggen met een kleine overspanning, zijn er slechts enkele grotere verkeersbruggen (in Groningen en Friesland). Uit interviews met bruggenbouwers blijkt zij houten verkeersbruggen in Nederland wel haalbaar achten. De opschaling van nu gangbare houten bruggen naar grotere verkeersbruggen is in feite geen principiële verandering. Diverse bouwers hebben nadrukkelijk aangegeven bereid te zijn om aan een ontwerp in hout mee te doen.

Lees meer in het rapport…