Rapporten

Damwanden zijn een belangrijke markt voor duurzaam geproduceerd tropisch hout, maar deze ondervindt ondanks de positieve milieu-eigenschappen van hout een toenemende concurrentie van damwanden van staal en (gerecycled) kunststof. Dit is aanleiding om een officiële studie te laten uitvoeren naar de milieuscores van houten damwanden uitgevoerd in de drie meest gebruikte, duurzaam geproduceerde, tropische loofhoutsoorten. Separaat is een verkennende studie uitgevoerd om de milieuscores van houten damwanden te vergeleken met die van (gerecycled) kunststof en staal.

Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemers (RvO), blijkt dat de houten fietsbrug veruit de laagste milieubelasting heeft.
In de studie ‘Vergelijkende LCA studie bruggen – vaststellen van duurzaamheidscore van bruggen uitgevoerd in staal, beton, composiet en hout’ is de milieu-impact van twee brugtypen onderling vergeleken: een verkeersbrug en een fietsbrug. Hierbij hebben brancheverenigingen en bedrijven uit de beton-, staal-, composiet- en houtsector gezamenlijk de uitgangspunten bepaald en de benodigde data aangeleverd. De studie is uitgevoerd door ingenieursbeau BECO te Rotterdam. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) vertegenwoordigde de houtbelangen.
 

Hout, een van de weinige hernieuwbare grondstoffen die we hebben op aarde, is een prachtig en zeer milieuvriendelijk bouwmateriaal. Bovendien, als wij hier in Nederland vragen om duurzaam geproduceerd hout, prikkelt dat mensen om bos goed te beheren, ook in de tropen. Het gebruik van duurzaam hout is dan ook een belangrijk instrument om ontbossing, een van de meest urgente klimaatproblemen, tegen te gaan. Kortom, de toepassing van duurzaam hout is voor iedereen, ook voor de overheid, een zeer effectieve maatregel om in de praktijk invulling te geven aan duurzaam inkopen.