{{ showmenu }}

Reuring in de GWW door actie houtsector

PERSBERICHT Reuring in de gww door actie houtsector – Lancering Actieplan Hout in de GWWen www.houtindegww.nl door Centrum Hout

Almere, 11 mei 2017 – Het slaan van een damwand markeerde vandaag, donderdag 11 mei, de start van een reeks activiteiten gericht op de kennisversterking rond (hard)hout in de gww. 12 leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) zetten onder leiding van het Centrum Hout gezamenlijk in op het verbeteren van de positie van houttoepassingen in de waterbouw. ‘Dat is een 4 x win-situatie voor handel, opdrachtgevers, ingenieursbureaus én rijksoverheid, want hout scoort (in tegenstelling tot bijvoorbeeld kunststof) volgens de meest recente milieustudies goed binnen EMVI en draagt bij aan CO2-reductie, verhoogd het bio-based percentage verder naar 50% en is uitermate circulair’,  aldus Eric de Munck, projectleider van het Actieplan.

Het Actieplan is gericht op het ondersteunen van civiel ingenieurs die een spilfunctie hebben in de keten. Daarvoor is het afgelopen jaar een stroom nieuwe informatie ontwikkeld die vanaf vandaag actief verspreid zal worden via onder meer lunchlezingen, maar ook vindbaar op het splinternieuwe platform www.houtindegww.nl.

De houthandel biedt voorschrijvers en adviseurs van gww- en infraprojecten meer dan alleen de materialen. ‘We hebben alle reden om dat te doen: hardhout is een natuurlijk, hernieuwbaar, 100% bio-based én circulaire grondstof. Er is ruim voldoende duurzaam geproduceerd hardhout beschikbaar. Door meer (tropisch) hardhout uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken worden niet alleen bossen en biodiversiteit behoed tegen ontbossing, er wordt ook meteen gewerkt aan het realiseren van CO2 reductie in de gww’, aldus Ad Wesselink (directeur Wijma Kampen BV), één van de initiatiefnemers van het Actieplan.

‘Het is enerverend te zien dat de houtsector de handen inéén slaat om civiel technici te ontzorgen’. Aan het woord is Eric de Munck (projectleider Centrum Hout) ‘vanaf vandaag starten we onder andere met een roadshow met gratis lunchlezingen voor medewerkers van ingenieursbureaus. We willen graag kennis delen rond veelgestelde vragen over onder meer milieuaspecten, detaillering, Total Cost of Ownership en constructieberekeningen’.

Vandaag zijn ook de voor het plan ontwikkelde RAW-bestekteksten officieel overhandigd aan Emile Hensen (projectmanager Aanbesteden en Contracteren van CROW) voor opname in de RAW-systematiek.

De nieuwe houtwijzer ‘Houten damwanden’, waarmee eenvoudig afmetingen van houten damwanden kunnen worden berekend en gecontroleerd, werd in ontvangst genomen door Tunis Hoekstra (ingenieur en projectleider bij ingenieurs Boorsma) die regelmatig adviseert richting gww.

‘Het actieplan en de uitvoering ervan is hét voorbeeld van optimale samenwerking tussen direct belanghebbende lidbedrijven en de overkoepelende brancheorganisatie. Het is ook een voorbeeld voor de nieuwe houtkoepel van VVNH en NBvT. Met de bundeling en het benutten van kennis en kunde op de verschillende niveaus zal ook de nieuwe houtfederatie het verschil gaan maken’, aldus Paul van den Heuvel (directeur VVNH).