{{ showmenu }}

ROUTEKAART VAN BOOM NAAR BRUG

Publieke infrabeheerders, als gemeenten en waterschappen staan voor complexe
uitdagingen als het gaat om het bruggenlandschap: grote vervangingsopgaven en
een ambitie dit met minder CO₂-uitstoot en minder afval te doen. In 2021 heeft De
Bouwcampus met ketenpartners gewerkt aan een routekaart voor biobased bruggen, waaronder die van hout. Hout is een hernieuwbare grondstof; onbeperkt voorradig mits afkomstig uit een goed beheerd bos. Hout neemt tijdens de groei CO₂ op, en wordt gemakkelijk bewerkt, waardoor het veel kansen biedt voor reparatie en hergebruik. Deze routekaart helpt opdrachtgevers door de bomen het bos weer te zien.

Lees de routekaart van boom naar brug