{{ showmenu }}

Samen werken aan duurzame houten bruggen – neem deel aan de Buyer Group

Centrum Hout is partner van de Ketensamenwerking Hout in de GWW. In de komende periode formeren zij in samenwerking met De Bouwcampus, Rijkswaterstaat, RVO en PIANOo de Buyer Group Biobased Bruggen. Daarbinnen ontwikkelen opdrachtgevers als gemeenten, waterschappen en provincies kennis, hun visie op duurzaamheid en circulariteit met houten bruggen als middel en kijken, ondersteund door deskundigen, tevens naar concretisering via aanbestedingstrajecten en mogelijke uitvoering. Bent u, net als bijvoorbeeld gemeente Almere, geïnteresseerd in dit traject? Neem dan contact op met onze vertegenwoordiger bij de Piano, David Ubbens: david.ubbens@pianoo.nl