{{ showmenu }}

Startbijeenkomst houten bruggen en damwanden – 22 april

Hout en andere biobased materialen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de infrastructuur van Nederland. Sinds 2018 hebben er rondetafelgesprekken plaatsgevonden met partijen uit de gehele keten om de kansen, mogelijkheden en belemmeringen te inventariseren en acties om hout in de grond-, weg- en waterbouw te stimuleren. Begin 2020 hebben verschillende partijen de Ketensamenwerking ‘Hout als kans in de GWW’ getekend om zich te committeren aan het zetten van een volgende stap bij het inzetten van hout in de GWW. Het traject heeft als doel om middels samenwerking houttoepassingen in de bebouwde omgeving te bevorderen en op te schalen en toe te werken naar een biobased en circulaire economie.

In 2021/2022 richten de coalitiepartners (Rijkswaterstaat, P12, FSC en Centrum Hout) zich op houten bruggen en damwanden. Om knelpunten van deze werken bij opdrachtgevers binnen overheden en waterschappen weg te nemen, worden er vanaf april verdiepingssessies gehouden. Uit de verdiepingssessies kan een leidraad rollen waardoor (snellere) opschaling van houttoepassing in bruggen en damwanden mogelijk wordt.

Wil jij deelnemen aan deze verdiepingssessies en bijdragen aan de bundeling van (jouw) kennis en ervaring? Meld je dan kosteloos aan!

De startbijeenkomst vindt op 22 april van 9.30 – 11.00 uur plaats. Klik hier voor meer informatie en deelname.

Lees meer over de ketensamenwerking ‘Hout als kans in de GWW’.

Of ga direct naar het aanmeldformulier

Kun je niet bij deze bijeenkomst zijn, maar wil je wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit traject? Of heb je (concrete) vragen / suggesties? Stuur dan een e-mail naar Hans van ’t Land via hans.vantland@debouwcampus.nl of bel naar 06-42 35 41 36.