{{ showmenu }}

‘RAW in kort bestek…’

‘RAW in kort bestek…’ schetst de inhoud en de betekenis van de RAW-systematiek en van het GWW-standaardbestek.

Samengevat: een product op basis van uitgangspunten die nadrukkelijk door opdrachtgevers en aannemers zijn overeengekomen, en daarmee een gereedschap dat binnen de sector van onder- en bovengrondse infrastructuur een brede toepassing heeft gekregen.

Door de plaats die het bestek inneemt tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase van een werk, vormt de systematiek met haar uniforme tekstenbibliotheek tevens een grondslag voor andere afgeleide systemen, zoals calculatie-, begrotings- en beheersystemen.
De mogelijkheden die zijn ontstaan voor de opbouw, de registratie en de overdracht van gegevens in het gww-bouwproces, vormen ook de basis voor een verdere rationalisatie en daarmee voor relatief grote kostenbesparingen. CROW verschaft daartoe de middelen; het effectueren van kansen vraagt de medewerking van allen die vanaf de initiatiefase tot en met de oplevering bij het bouwproces zijn betrokken.

Klik hier voor de volledige brochure, klik hier.

RAW Bestekteksten Houttoepassingen

Hieronder kunt u de RAW bestekteksten voor houttoepassingen downloaden als PDF- of RSX bestand. Een RSX bestand is het officiële uitwisselingsformaat van het (raw) bestek conform de standaard 2015. Gebruik voor het downloaden van de RSX-bestanden bij voorkeur Chrome of Firefox.

RSX-bestand PDF-bestand Hoofdstuk
RSX PDF H 44 Houtconstructies
RSX PDF H 41 Funderingsconstructies – palen en damwanden
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken – bruggen
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken – terrassen en galerijen
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken – sluizen
RSX PDF H 52 Kust- en oeverwerken – damwanden, beschoeiingen en opgeklampte schotten
RSX PDF H 53 Remming-, aanleg- en geleidewerken – steigers, vlonders, wrijfgordingen en meerstoelen
RSX PDF Algemene bepalingen (duurzaam inkopen en detailleren)

 

RAW bestekstekstgenerator